Om E/S-A

E/S-A Arkitekter står för att innovativ arkitektur också ska vara byggbar och hållbar. Arkitekturen baseras på en grundlig analys och en förståelse för beställarnas och de boendes behov och mål. Inom E/S-A verkar ett 20-tal kompetenta arkitekter och byggnadsingenjörer. Kontoret grundades 1962 av Bertil Engstrand och Hans Speek under namnet Arkitekter Engstrand och Speek. Under åren har bolaget utvecklats av Olle Dahlkild, Ola Bengtsson och Jens Dahlkild.


I april 2017 gick Marcus Sonnelid in som delägare efter två år som kontorschef. Företaget ägs idag av Jens Dahlkild, Marcus Sonnelid och Olle Dahlkild. Under våren 2018 bytte vi namn till E/S-A Arkitekter. Kontoret har under alla år varit engagerat i att utveckla bostäder och stadsplaner och med denna erfarenhet fortsätter E/S-A sin inriktning. Vi har erfarenhet och kunskap för att följa hela byggprocessen från planarbete och tidiga skeden, till färdig byggnad.

Vår ledningsgrupp

E/S-A Arkitekter drivs av Jens Dahlkild och Marcus Sonnelid som tillsammans med Sofie Dahlstedt och Sara Eskilsson bildar företagets ledningsgrupp.

Jens Dahlkild - Arkitekt, Partner

Marcus Sonnelid - Arkitekt, SAR/MSA, Partner, VD

Sofie Dahlstedt - Arkitekt, SAR/MSA, Ledningsgrupp

Sara Eskilsson - Arkitekt, Kontorsansvarig, Ledningsgrupp

För kontaktuppgifter till samtliga av våra medarbetare, klicka här.