OM E/S-A

E/S-A Arkitekter står för att innovativ arkitektur också ska vara byggbar och hållbar. Arkitekturen baseras på en grundlig analys och en förståelse för beställarnas och de boendes behov och mål. Inom E/S-A verkar ett 30-tal kompetenta arkitekter och byggnadsingenjörer. Kontoret grundades 1962 av Bertil Engstrand och Hans Speek under namnet Arkitekter Engstrand och Speek. Under åren har bolaget utvecklats av Olle Dahlkild, Ola Bengtsson och Jens Dahlkild.I april 2017 gick Marcus Sonnelid in som delägare efter två år som kontorschef. Företaget ägs idag av Jens Dahlkild, Marcus Sonnelid och Olle Dahlkild. Under våren 2018 bytte vi namn till E/S-A Arkitekter. Kontoret har under alla år varit engagerat i att utveckla bostäder och stadsplaner och med denna erfarenhet fortsätter E/S-A sin inriktning. Vi har erfarenhet och kunskap för att följa hela byggprocessen från planarbete och tidiga skeden, till färdig byggnad.

P.S. Vi uttalar namnet [E-ESS-A].

ATTRAKTIV ARKITEKTUR

E/S-A skapar attraktiv arkitektur och lösningar som är utformade för kunden, människan och staden.

BYGGBAR

Vår arkitektur har väl genomtänkta tekniska lösningar som är ekonomiska och tidseffektiva i byggnation samt beständiga över tid.

HÅLLBAR

E/S-A verkar för arkitektur som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar. För varje projekt siktar vi på att skapa hållbar arkitektur som anpassas till varje specifik plats och förutsättning.

Med en öppen och inkluderande process tar vi oss an uppdrag och löser dessa på bästa sätt.