︎

FABRIKSPARKEN, Tråden 1 och 2
Sundbyberg, pågående
Aros Bostad
Bostadsrätter: 88 + 99 st
Radhus:              4 st
SAMMANHÅLLEN VARIATION

Tråden 1 och 2 utgör andra delen av det område i Sundbyberg som vi kallar Fabriksparken. Längs med Löfströms Allé finns sedan innan en brokig blandning byggnader vars variation vi möter upp och tar med oss in i det nya kvarteret. Tegel, plåt, glaserat tegel och puts utgör materialpaletten och kvarteret hålls samman med en genomgående industriarkitektur som knyter an till platsens historia och omgivning.

Längre in i kvarteret, längs med det gångstråk som skär genom området, finns fyra fina radhus i tre våningar med ateljé och takterrass. Terrassen sträcker sig från husets framsida till baksida och ger på så vis de boende möjlighet till både sol och skugga.

Andra halvan av kvarteret kallas för Fabriken efter den kabelfabrik som tidigare låg på platsen och har inspirerats av befintliga röda tegelhus på andra sidan gatan. Det skapar ett samspel mellan de två sidorna i gaturummet och skvallrar om områdets historia.

Genom att ge husen en knäck bildas ett torg i mötet mellan Tråden 2 och det redan färdigställda Alpha 1. En välkomnande plats som kommer att bilda områdets nav.

Nästa projekt ︎︎︎


E/S-A Arkitekter AB
Storgatan 23C, Stockholm
info@es-a.s
Instagram / Linkedin