Vårt mål är att utveckla xxx och det gör vi tillsammans med världens bästa medarbetare.

Under ledning av Jens, Sara, Marcus och Sofie arbetar det idag ett trettiotal arkitekter, byggnadsingenjörer, designingenjörer och projektkoordinatorer på E/S-A. Tillsammans i nära samarbete med våra uppdragsgivare och beställare utvecklar vi bostäder och stadsplaner.

Vi är stolta över att vårt arbete ofta uppmärksammas och över de priser vi vinner – men ändå ödmjuka inför vad som krävs för att nå vår vision – att utveckla nordens bästa bostäder. En förutsättning för att lyckas är enastående medarbetare – och frågar du oss så arbetar världens bästa bostadsbyggare på E/S-A.

Ola Bengtsson Arkitekt
Axel Bühlmann Byggnadsingengör
Kylle Callin Arkitekt SAR/MSA
Jens Dahlkild Arkitekt
Olle Dahlkild Arkitekt SAR/MSA
Sofie Dahlstedt Arkitekt SAR/MSA
Therese Dernbrant Arkitekt SAR/MSA
Sara Eskilsson Arkitekt
Gordon Glock Arkitekt SAR/MSA
Anna Hammarlund Arkitektpraktikant
Nisse Lindeman Byggnadsingenjör
Anastasia Lisina Arkitekt
Sara Lyckstedt Arkitekt
Anders Löfberg Byggnadsingenjör
Alex Lundberg Aguilera Arkitekt MSA Ing. SBR
Moa Maurex Arkitektpraktikant
Therese Norgren Arkitektpraktikant
Pelle Olofsson Arkitekt SAR/MSA
Olof Olsson Arkitekt
Maria Rådestad Administratör/Projektkoordinator
Pernilla Segerström Byggnadsingenjör
Marcus Sonnelid Arkitekt SAR/MSA
Lars Walldén Arkitektkonsult Byggnadsingenjör
Mattias Wingård Arkitekt MSA
Carl-Henrik Wredh Byggnadsingenjör
Anna Åsell Byggnadsingenjör
Joahan Henningsson, Designingengör
Isabel Vilela, Arkitekt
Martin Thunberg, Arkitektpraktikant