Klassiker

På E/S-A är vi stolta över vår historia. Sedan 1962 har kontoret, tidigare under namnet Arkitekter Engstrand och Speek, bidragit till svensk bostads- och samhällsutveckling.

Här delar vi med oss av några av alla de projekt och händelser som har präglat kontoret sedan starten och som än idag är värda att lyftas fram.

MARTIN LUTHERS KYRKA
UppdragsgivareMartin Luthers församling
ByggnadstypKyrka
Allmän tävling1966
ProjektstatusInvigd 1970

MARTIN LUTHERS KYRKA

I tävlingen om Martin Luthers kyrka 1966 vann Engstrand och Speeks förslag ”Slutstycke”. Förslaget gav uttryck för stark framtidstro och en vilja att tolka den då rådande tidsandan. Ambitionen med projektet var en självständig, sammanhängande anläggning som visar hänsyn till sin omgivning. 1970 stod den färdig – en låg gestalt i blank, rostfri stålplåt.

Kyrkans olika delar beror av och flyter samman med varandra. Gudstjänstsalen är med sina 400 platser medelpunkten för omgivande samlingslokaler.Gestaltningen är en omtolkning av kyrkans traditionella delar. Den böljande takkonstruktionen för tankarna till valv och skapar med varierande rumshöjder en rumsindelning i kyrkorummet. Här ges utrymme åt både avskildhet och gemenskap.

“Rumsformer, byggnadsvolymer, material, innehåll – allt samverkar till en helhet som fortfarande är klar och befriande”.

SEX PUNKTER FÖR BOSTADSARKITEKTUR
1System 1296
2Byggbarheten
3Rummen och rumssambanden
4Närheten till naturen
5Stadsmässigheten och livet mellan husen
6”Det svenska huset”

BOSTAD ÄR ETT VACKERT ORD

I boken ”Bostad är ett vackert ord” (Balkong förlag, 2012) presenterar Claes Caldenby kontorets bostadsarkitektur från 60-tal till 90-tal och sammanfattar den i sex punkter.

System 1296 är det ytsystem på 36×36 dm med vilket kontoret har gjort sig känt som experter på bostäder. Metoden är fördelaktig i skapandet av funktionella rum för blandade boendeformer och inte minst i produktionssyfte. Med den i ryggen har vår arkitektur förhållit sig till och drivit den svenska bostadsmarknadens traditioner, behov och utveckling.Det metodiska arbetssättet har tillåtit kontoret att skapa bostadsarkitektur efter tydliga värderingar om vad som gör en god bostad. De här värderingarna värnar vi om och bär med oss i vår praktik än idag.

Genom miljonprogrammet och 1980-talets snåla lösningar har kontoret ritat bostadsområden som med sin intima rumslighet för vidare idéerna om trädgårdsstaden och den danska tät lav-rörelsen.

SOLBACKA
UppdragsgivareByggfirman Anders Diös AB
ByggnadstypSmåhusområde
Allmän tävling1966
ProjektstatusFärdigställt 1975

VINNARE AV KASPER SALINPRISET -79

När kontoret tilldelades 1979 års Kasper Salinpris löd motiveringen:

”…för uppbyggnadens plastiska, rika variationer inom ett helhetsgrepp i förening med enskildheternas absoluta enkelhet. Husens röda falufärg och de vita snickerierna ger området en vänlig karaktär. Den enskilda bostadens rejäla brukbarhet är genomförd med subtilt nyanserade rumssammanhang och utblickar. Fjärran från allt sentimentalt historicerande har här formats hus och rum av en betagande friskhet.”Målsättningen var att med förskjutningar i låga huskroppar skapa ett bostadsområde med skyddade uterum, god utsikt och omväxling. Ljusa, sociala rum skapades såväl mellan som inne i bostäderna. Samtidigt lyckades kontoret förvåna branschen med en ovanligt billig produktionskostnad. En dekorativ enkelhet och variation präglar bostadsområdet, där det diskret tittar fram mellan trädstammar.

JÄRNLODET
UppdragsgivareAP-fastigheter
ByggnadstypNybyggnad av bostadshus
Omfattning17 lägenheter
ProjektstatusFärdigställt 1998

NYBROGATAN 16

Ambitionen var att skapa bostäder med gott inomhusklimat och möjlighet att skapa personliga hem. Med stor eftertanke i materialval och rumsflöden, skapades lägenheter med stark kontakt med uterummet. Byggnaden har även butikslokaler, en generös innergård samt garagevåning.

Från omgivande hus lånades inspiration till val av fasadens färg och material – terrakottafärgen från tegelhuset bredvid och materialiteten från det putsade funkishuset intill.Fasaden är klassiskt uppdelad i två sockelvåningar, tre huvudvåningar, en vindsvåning samt takvåningar. Tre burspråk ger en vertikal indelning mot Nybrogatan, där det mittre har vikfönster i ek och fungerar som en loggia åt trerummaren innanför.

Extra omsorg lades på entrévåningen, med dess huvudentré och butiksentréer på vardera sida. Sockelfasaden kläddes i kalksten och fick även här glaspartier med snickerier i ek.