Mjölnaren

 

På en rivningstomt intill Norrköpings industrilandskap har vi ritat 69 lägenheter. Tre hus tar plats i den medeltida stadsplanen och möter där den äldre bebyggelsen. Strävan har varit att skapa moderna hus som visar respekt för den känsliga miljön och känns naturliga på platsen. Projektet utsågs till bästa HSB-projekt 2017-2018.

Området erbjuder direkt närhet till konserthallar, museer, Motala ström, Folkparken och Norrköping city.

MJÖLNAREN
UppdragsgivareHSB
Omfattning69 lägenheter
Projektstatusfärdigställt 2018

MED MODERNA DETALJER

Projektets arkitektur är ett samtida svar på den historiska omgivningen. Inspiration till fönstersättning kommer från intilliggande Ståhlboms kvarn, ett befintligt torn har givit upphov till ett burspråk och det levande taklandkapet med takkupor mot gatan känns igen från flera äldre hus i området. Med moderna detaljer placeras husen i sin egen tid.

Längs Västgötegatan löper den längsta huskroppen. Genom en variation i höjd, sockel, putskulör och fönstersättning trapphusen emellan skapas en naturlig småskalighet anpassad till övriga hus på gatan. I markplan finns lokaler för caféer och restauranger och folklivet fortsätter upp mot ett nytt mindre torg. En kommunal park spänner genom området och omsluts av två nya gårdar och ljusare fasader. Rivningstomten som tidigare uppfattades som otrygg har med projektet omvandlats till en välkomnande plats som uppskattas av såväl boende som stadens övriga invånare och besökare.

Utmärkelser och priser: Bästa HSB-projekt 2017-2018

“Brf Mjölnaren är ett projekt som på ett mycket lyckat sätt samspelar med den omkringliggande bebyggelsen. Byggnaderna är ödmjukt insmugna i den gamla, medeltida stadsplanen intill vårt kulturhistoriskt värdefulla och känsliga industrilandskap, Såväl i skala, färgsättning samt form finns en respekt för platsen, samtidigt som gestaltningen tydligt uttrycker vår tids ideal. Projektet är ytterligare en vacker årsring i staden och bidrar på så vis till berättelsen om Norrköping.”

Karin Milles, stadsarkitekt
Norrköpings kommun

Ola Bengtsson - Arkitekt
Sara Eskilsson - Arkitekt