Vega

I anslutning till pendeltågsstationen i den nya stadsdelen Vega i Haninge kommun byggs Kv. Storseglet och Kv. Gaffelseglet med ledorden stadsmässigt, hållbart och välkomnade.


Den viktiga fasaden mot järnvägen och stationen utförs med hela volymer i full höjd med olika kulörer, klinkerfält och variation i placering och utformning av balkongerna. Stor vikt har lagts på fönsteromfattningar och materialmöten.

En sockelvåning ska markeras som en del i det stadsmässiga utförandet med ett extra tåligt material, granitkeramik. En annan viktig aspekt är taklandskapet. Med sadeltak i relativt kraftig lutning skapas intressanta stadsvyer även på håll, från perrongen och från torget.

VEGA
UppdragsgivareStena Fastigheter
Omfattning185 resp. 146 lgh
ProjektstatusPågående

TORGET

Torget ses som en mycket viktig plats i Vega, där ska det skapas liv och rörelse och konsten ska få en betydelsefull roll. Med en restaurang i bästa solläge och en fin fasad med terazzo i samverkan med den planerade konsten blir det en plats att träffas på och att tala om.

Hållbarhet har prioriterats i flera aspekter av projektet. Ekologisk hållbarhet har prioriterats i materialvalen: fasadmaterial, puts, terrazzo och klinker är valda för dess långsiktighet och kvalitet. Social hållbarhet har prioriterats i bostadsgårdarna som syftar till att skapa en oas för de boende och en plats för vila och ro, men även för umgänge, cykelparkering och grillfester. Vi har även skapat en takterrass som kommer att skänka glans åt hela kvarterat då den blir mycket synlig från perrongen och runt om hela området.

E/S-A Arkitekter
Marcus Sonnelid - Arkitekt SAR/MSA, Partner, VD
Sofie Dahlstedt - Arkitekt SAR/MSA, Ledningsgrupp