Tallbocken

I samarbete med I Am Home bygger vi Kalmars högsta trähus, ett flerbostadshus i massivträ. Husets 58 smålägenheter är uppdelade på fem plan.Utöver sin egen lägenhet har de boende även tillgänglighet till ett antal gemensamma utrymmen; meka med cykeln på entréplanets aktivitetstorg, njuta av solen på takterassen eller boka ett plusrum för de aktiviteter där bostadsytan inte räcker till.

TALLBOCKEN
UppdragsgivareI Am Home AB
Omfattning46 bostäder
ProjektstatusFärdigställt 2018

TRE GÅNGER HÅLLBARHET

Hållbarhet är ett nyckelord i detta projekt – miljömässig, social och ekonomisk. Vi har koncentrerat oss på den miljömässiga och sociala, den ekonomiska kom helt av sig själv. Genom att bygga i trä använder vi oss av en lokalproducerad, förnybar råvara – miljömässig hållbarhet. Dessutom bidrar materialet till god innemiljö.

Plusrummen bidrar i sin tur till att omstrukturera boendeutrymmet. De ytor vi inte använder dagligen flyttas ut ur lägenheterna och blir gemensamma. Här möts och samexisterar vi med våra grannar – social hållbarhet. Genom att bygga på detta sätt, med yteffektiva lägenheter och större gemensamma utrymmen, håller vi nere kostnaden för både produktion och drift – ekonomisk hållbarhet.

Hållbarhet är ett nyckelord i detta projekt – både miljömässig och social såväl som ekonomisk.

E/S-A Arkitekter
Jens Dahlkild - Arkitekt, Partner
Sara Eskilsson - Arkitekt, Ledningsgrupp