Trollbäcksporten

Med Drevviken som närmsta granne har vi utvecklat ett flerbostadshus i natursköna och rofyllda Trollbäcken på Tyresö.

I Trollbäcksporten har vi ritat 25 lägenheter. Ambitionen i projektet har varit att skapa en trivsam miljö med anknytning till den närliggande naturen. Tanken är att byggnaden ska underordna sig skogen.

TROLLBÄCKSPORTEN
UppdragsgivarePEAB
Omfattning25 bostäder
ProjektstatusFärdigställt 2016

SVENSK FUNKTIONALISM MÖTER KONTINENTEN

Huskropparna, som är en blandning av svensk ny-funktionalism och kontinental arkitektur, reser sig mellan tre till fem våningar och har nogsamt placerats i skogssluttningen strax intill den östra delen av välkända Gudöterrassen. Tillsammans bildar byggnaderna en skyddad gård med angränsande Gudö å i syd, Tegvägen i öst och Gudöterrassen i väst.

Bostadshuset består av tre sammansatta, terrassbyggda huskroppar med varsitt trapphus. Med förskjutningar i huskroppen skapas ett samspel med den sluttande topografin, dessa hjälper även till att bryta upp volymenför att på så sätt skapa en lätthet och småskalighet. Ljusa kulörer och ett fåtal utvalda material ger byggnaden ett enhetligt och enkelt uttryck.

Lägenheterna är utformade med stora fönster och moderna lösningar, där kontakten mellan inne- och uterum har getts stor eftertanke. Samtliga lägenheter har balkong eller terrass med sol under både eftermiddag och kväll. Materialen i projektet har noga valts ut för att skapa en standard med taktila kvaliteter som bidrar till en funktionell vardag. De större våningarna är genomgående med fönster i flera väderstreck, varje lägenhet präglas så av rymd och effektiva ytor.

Målet var en hög standard med taktila kvaliteter som bidrar till en funktionell vardag.

E/S-A Arkitekter
Ola Bengtsson - Arkitekt
Marcus Sonnelid - Arkitekt SAR/MSA, Partner, VD