Våghalsen

Precis invid Eskilstunaån där den gamla brandstationen tidigare låg, har vi gestaltat ett fem våningar högt bostadshus i modernistisk anda.Kvarteret Våghalsens fem våningar kompletteras med en kungsvåning i fyra av trapphusen och ett trapphus i åtta våningar. Då byggnaden ligger invid den för staden så präglande Eskilstunaån, har en av de viktigaste gestaltningsprinciperna i projektet varit att skapa kontakt med vattnet.

VÅGHALSEN
UppdragsgivareHSB
Omfattning69 bostäder
ProjektstatusFärdigställt 2015

FRÅN SMEDJA TILL KUNGSVÅNING

Platsens historia sträcker sig tillbaka till 1700-talets slut. Det tidigare industri- och hantverkarområdet har förändrats stegvis till att innehålla dagens handel och bostäder. I kvarteret samsas byggnader från olika tidsepoker, alla präglade av sin egen samtid. Variationen ger området en livfull karaktär, som berättar om stadens historia. Med det som utgångspunkt har vår ambition varit att gestalta en byggnad som väl representerar dagens ideal.Huset tar fasta på närheten till vattnet genom burspråken, där de flesta lägenheterna erbjuds en glimt av ån. Lägenheterna varierar i storlek mellan 2 – 5 rum och kök. Gemensamt för dem alla är rymd och effektiva ytor. De blockfärgade putsfasaderna öppnas upp med stora glasade ytor. I entréplan finns en näringslokal som bidrar till att aktivera gaturummet.

En av de viktigaste gestaltningsprinciperna i projektet har varit att skapa kontakt med vattnet och för den för staden så präglande Eskilstunaån.

E/S-A Arkitekter
Ola Bengtsson - Arkitekt