︎


SOLEN

Södertälje, pågående
Tidigare Andreas och Billy Properties, nu Settler Properties AB
Hyresrätter, 138 st
KARAKTÄRSFULL KAMELEONT

Mitt i centrala Södertälje har vi ritat Solen - två skivhus med tydlig karaktär. Här ska man uppföra nya hyresrätter vars gestaltning inspirerats av tingsrättsbyggnaden och dess tvilling i samma kvarter.

Husen utförs i puts med inslag av plåt och en sockel i Kolmårdsmarmor. Betongramar med struktur laseras i samma kulör som fasaden och skapar ett rutsystem som ger en tydlig koppling till de karaktäristiska grannhusen. De inglasade balkongerna mot Nygatan har utformats för att upplevas som en del av fasaden och den uppglasade bottenvåningen innehåller lokaler som bidrar till ett rikt stadsliv.

Husens färger hittar man i den intilliggande bebyggelsen, grönt och rosa, och är i stort sett monokroma för att bidra till ett lugn i stadsrummet. Den rosa färgen hittar inspiration i den före detta biografen Roxys rosa kulör medan den gröna kulören kommer från det gröna bostadshuset på höjden ovanför biografen.

Det intima gårdsrummet i två nivåer har tillförts stor lekfullhet och karaktär. Rundade balkonger bryter av mot de annars strikt rektangulära formerna och det finns ett stort spel i volym både vertikalt och horisontellt. De indragna delarna av fasaden förses med blomlådor under fönstren för att få in en grönska i den annars väldigt urbana miljön.

Stor omsorg har lagts vid rumssamband och ljusföring vid utformningen av lägenheterna. Dörrar placeras längs med fasaden vilket möjliggör för ljuset att på ett fint sätt vandra mellan rummen och skapar rymd i lägenheten. Semiöppna planlösningar ger möjlighet till avskildhet men även viss kontakt mellan kök och sällskapsytor. Rundgångar skapar öppenhet, rörelse och en känsla av att lägenheten är större.

Bygglov för projektet beviljades hösten 2022. 

Nästa projekt ︎︎︎