︎

VEDBO

Västerås, 2023
I Am Home, Rikshem
Hyresrätter, 252 st

Projekterat för Miljöbyggnad Silver
SKARPA KARAKTÄRER I SKOGSBRYNET

I Eriksborg i nordvästra Västerås har vi ritat Vedbo. Sex flerbostadshus med skarp karaktär som på ett livfullt och nästan lite bråkigt sätt radar upp sig längs med skogsbrynet. De olika vridningarna skapar trevliga gårdsrum mellan husen och ger en fin övergång till den vilda och ostyriga naturen.

Husens form är traditionell men med en nutida skärpa. Mellan de strikta linjerna ges fasaderna liv med ett skiffer som får husen att på ett nästan självklart sätt landa mellan stammarna.

Lägenheterna är yteffektiva med fina kvalitéer så som god möblerbarhet och fina siktlinjer. Många har rum över hörn och högst upp finns karaktärsfulla vindslägenheter med takfönster och -kupor.

Nästa projekt ︎︎︎


E/S-A Arkitekter AB
Storgatan 23C, Stockholm
info@es-a.s
Instagram / Linkedin