Vi har vunnit en markanvisningstävling i Karlstad ︎