︎

STORSIREN

Nockebyhov
Brovalvet Förvaltnings AB & Mecon Bygg AB
69 lägenheter
EN HYLLNING TILL EN SVUNNEN TID 

I Nockebyhov, väster om Stockholm, ligger kvarteret Storsiren. Områdets befintliga bebyggelse präglas av 50-talets omsorgsfulla arkitektur med puts och lekfulla, bearbetade detaljer. Där finns också inslag av viss 60-talsbebyggelse i varmgult tegel. Allt är mycket taktilt och med små gester har husen fått egna karaktärer.

Mittemot den nya bebyggelsen står putsade flerbostadshus från 50-talet i milda färger i gult och beige. Inslag av rött på balkonger, takavvattning och fönster är genomgående i området. Detta har vi tagit med oss till de nya husen. Här finns de ljusa putskulörerna, de röda inslagen i takavvattning, fönsterräcken och -bläck, 60-talsbebyggelsens gula tegel i den avvikande sockelvåningen och fönstrens asymmetriska indelning. Flirten med 50- och 60-talets uttryck är tydlig men med ett modernt perspektiv.

Stor omsorg om små detaljer har varit vår ledande tes genom arbetsprocessen och det har präglat husens gestaltning. Byggnaderna har likt övriga hus på gatan ett återhållsamt uttryck och ordnad fönstersättning. Det gör att husen inte gör så mycket väsen av sig och lätt smälter in i omgivningen. När man kommer närmre kan man dock upptäcka små detaljer, som små smycken på fasaden, i form av bland annat bearbetade räcken men också gedigna materialval och möten.

Till husen har det ritats fem välkomnande entréer med karosseripanel. Med små variationer har vardera entré fått ett eget uttryck med stora glasade ekpartier som lyser som lyktor längs gatan på kvällen.

I ett gathörn mellan de två husen bildas ett nytt torg med en lokal där förhoppningen är att det ska etableras ett bageri eller liknande. Denna plats kommer att vara som en samlingspunkt för både de boende och alla i området.

Det naturnära läget, bara ett stenkast från Mälaren, har varit en tillgång i utformningen av den lummiga innergården. Befintliga träd har bevarats och lekplatser har integrerats på ett naturligt sätt i den vilda naturen.

Nästa projekt ︎︎︎

                       
E/S-A Arkitekter AB
Storgatan 23C, Stockholm
info@es-a.s
Instagram / Linkedin