E/S-A ARKITEKTER
Vi älskar bostäder


︎

BÄCKLÖSA
Uppsala, 2021
Lindbäcks/Uppsalahem
Hyresrätter: 99 st

Trästomme, volymelement
LIKA SOM BÄR 

I Ultuna söder om Uppsala har vi varit med och ritat bygglov till två hus med hyresrätter som uppförts av Lindbäcks för Uppsalahem. Husens panelklädda yttre skvallrar om dess inre – en stomme av trä.

På håll ser husen ut att vara kopior av varandra men när man närmar sig fasaden noteras en subtil men ändå markant skillnad - panelen bakom läkten orienteras vertikalt på det ena och horisontellt på det andra. Lika som bär, men ändå var och en sin egen.

I lägenheterna har fokus legat på att skapa fina boendekvalitéer på liten yta - siktlinjer, möblerbarhet, förvaring och möjlighet till arbetsplats.

Nästa projekt ︎︎︎


ES-A Arkitekter AB
Storgatan 23C, Stockholm
info@es-a.s
Instagram / Linkedin