E/S-A ARKITEKTER
Vi älskar bostäder

 
︎

ASKEN
Borlänge, Tävlingsbidrag år 2022
Koppartallen AB
Hyresrätter, 127 st
Bostadsrätter, 69 st

Tänkt att uppföras med trästomme
ETT NYTT LANDMÄRKE

Asken är vårt fina bidrag till en markanvisningstävling i Borlänge. Platsen för projektet, intill rondellen vid Kupolen och IKEA, kräver ett hus som tar för sig både i storlek och form. Asken har en tydlig karaktär och utformning som väcker intresse på både långt och nära håll. Balkongernas varierande storlek och grönskan i blomlådorna ger lekfullhet och liv till byggnaden samtidigt som fasadens stora faluröda träspån förankrar huset i traktens traditioner.

För de boende finns stora gemensamma kvalitéer så som lobby, terrasser, sälskapsrum av olika slag samt cykelverkstad. Det bidrar till ett rikare liv både för den enskilde och för alla grannar gemensamt - här finns stort utrymme till socialt utbyte.

Det är dock inte bara människor som är tänkta att bo i huset. Stort fokus ligger även på att bidra till den biologiska mångfalden med planteringar på terrasser, stora blomlådor på balkongerna, insektshotell och fågelholkar. Sammantaget blir asken ett nytt landmärke skom sjuder av både liv och framtidstro.

Det blev ingen vinnst denna gång, men vi tycker att projektet är väl värt att visa upp ändå.

Nästa projekt ︎︎︎

                       
ES-A Arkitekter AB
Storgatan 23C, Stockholm
info@es-a.s
Instagram / Linkedin