︎

EDSVIKSHÖJDEN

Sollentuna, 2021
Borohus
Bostadsrätter
59st lägenheter
6st radhus
OMSORG OCH RÅHET

Edsvikshöjden består av tre trapphus fördelat på två hus i ljust tegel samt fem radhus i ljusgrå puts. Flerbostadshusen med sin enkla materialpalett av ljust tegel, grå aluminiumfönster och aluzink/galvat stål skapar en gedigen, rå och sval karaktär. Omsorgen om detaljer, som fönsteromfattning, murningsdetaljer, smäckra balkongdetaljer och generösa entrépartier ger byggnadrna ett elegant och sakligt uttryck.

Husen skiljer sig åt i skepnad vad gäller höjd, takformer och murning och anpassar sig till sin omgivning genom att minska i skala när de närmar sig villa- och radhusområdet där de fem radhusen avslutningsvis trappande följer terrängen. Tillsammans bildar flerbostadshusen och radhusen en enhet som ramar in den sydvästvända gården.

Material och färgsättning ska förmedla en känsla av enhetlighet, från exteriören via trapphusen och sedan in i lägenheterna. Ytskikten har valts med stor omsorg för att harmoniera med husens karaktär och uttryck. Nästa projekt ︎︎︎