E/S-A ARKITEKTER
Vi älskar bostäder

 
︎

ÅRSTA TORG

Uppsala, pågående
Granitor Properties
Hyresrätter, 166 st
Bostadsrätter, 136 st
ETT NYTT NAV

I mötet mellan Årsta och Uppsalas nya stadsdel Östra Sala Backe bildas det nav som ska bli områdets centrum. Här har vi ritat två kvarter med handel och bostäder som ska utgöra fond för torgets södra sida.

I uppdraget fanns krav på stor variation i gestaltning vilken har tagits fram genom en noggrann analys av platsen och dess historia. Alla hus har givits namn som är kopplade till området och som har varit vägledande för dess arkitektoniska identitet. Här finns bland annat Torghandlaren, Transformatorstationen, Sädesmagasinet, Systrarnas och Träkåken. Stor vikt har lagts vid att i både det lilla och stora förstärka varje enskilt hus karaktär med en tydlig grundtanke kombinerat med bearbetade detaljer. 


Projektet inväntar bygglov.

Nästa projekt ︎︎︎

                       
ES-A Arkitekter AB
Storgatan 23C, Stockholm
info@es-a.s
Instagram / Linkedin