E/S-A ARKITEKTER
Vi älskar bostäder


︎

FABRIKSPARKEN, Tråden 1
Sundbyberg, 2024
Aros Bostad
Bostadsrätter: 88 st
SAMMANHÅLLEN VARIATION

Tråden 1 utgör ena halvan i det andra kvarteret av Fabriksparken i Sundbyberg. Husen sträcker sig längs medLöfströms Allé - en gata där det sedan tidigare finns en brokig blandning byggnader vars variation vi möter upp och tar med oss in i det nya kvarteret. Tegel, plåt, glaserat tegel, profilgjuten betong och puts utgör materialpaletten och kvarteret hålls samman med en genomgående industriarkitektur som knyter an till platsens historia och omgivning.

Läs mer om andra halvan av kvarteret, Tråden 2 här
Läs mer om stadsradhusen här
Läs mer om grannkvarteret Alpha 1 här

Nästa projekt ︎︎︎


ES-A Arkitekter AB
Storgatan 23C, Stockholm
info@es-a.s
Instagram / Linkedin