E/S-A ARKITEKTER
Vi älskar bostäder


︎

EDSVIKSHÖJDEN
Sollentuna, 2021
Borohus
Bostadsrätter
59st lägenheter
OMSORG OCH RÅHET

Kvarteret Edsvikshöjden i Sollentuna består av tre trapphus fördelat på två hus i ljust tegel. Med sin enkla kulör- och materialpalett av tegel, gröna fönster och aluzink/galvat stål skapar de en gedigen, rå och sval karaktär. Omsorgen om detaljer, som fönsteromfattning, murningsdetaljer, smäckra balkongdetaljer och generösa entrépartier ger byggnadrna ett elegant och sakligt uttryck.

Husen skiljer sig åt i skepnad vad gäller höjd, takformer och murning och anpassar sig till sin omgivning genom att minska i skala när de närmar sig villa- och radhusområdet. Tillsammans med anslutande radhus som du kan läsa mer om här bildar flerbostadshusen en enhet som ramar in den sydvästvända gården.

Material och färgsättning ska förmedla en känsla av enhetlighet, från exteriören via trapphusen och sedan in i lägenheterna. Ytskikten har valts med stor omsorg för att harmoniera med husens karaktär och uttryck. 

Läs mer om områdets radhus här


Nästa projekt ︎︎︎


ES-A Arkitekter AB
Storgatan 23C, Stockholm
info@es-a.s
Instagram / Linkedin