E/S-A ARKITEKTER
Vi älskar bostäder

︎

GETINGEN
Kalmar, 2018
I Am Home AB
Bostadsrätter, 46 st

KL-trä, planelement
TRE GÅNGER HÅLLBARHET

Även i ett litet boende bor stora behov och drömmar. I Kalmar har vi ritat 46 små hem som alla är större än den enskilda lägenheten i sig. Ytor som inte används dagligen har flyttats ut ur lägenheterna och blivit gemensamma. På så vis har vi med små medel kunnat skapa stort värde för flera. Här finns plats för att meka med cykeln på entréplanets aktivitetstorg, njuta av solen på takterrassen eller boka ett plusrum för de aktiviteter där bostadsytan inte räcker till.

Hållbarhet är ett nyckelord i projektet – miljömässig, social och ekonomisk. Vi har koncentrerat oss på den miljömässiga och sociala, den ekonomiska kom helt av sig själv. Genom att bygga i trä har vi använt oss av en lokalproducerad, förnybar råvara – miljömässig hållbarhet. Dessutom bidrar materialet till god innemiljö. Konceptet med gemensamma utrymmen ger de boende tillgång till större möjligheter, men också till fler kontakter. Här möts och samexisterar vi med våra grannar – social hållbarhet. Genom att bygga på detta sätt, med yteffektiva lägenheter och större gemensamma utrymmen, håller vi nere kostnaden för både produktion och drift – ekonomisk hållbarhet.

Materialitet är ett bärande element i projektet med trä, corten, rå fibercement och stål. Exteriört har volymen givits en småskalighet som fångar upp och möter den omgivande småhusbebyggelsen. 

Nästa projekt ︎︎︎


ES-A Arkitekter AB
Storgatan 23C, Stockholm
info@es-a.s
Instagram / Linkedin