E/S-A ARKITEKTER
Vi älskar bostäder


︎

KONSTNÄREN 2

Uppsala, 2023
Granitor Properties
Hyresrätter, 55 st

Projekterat för Miljöbyggnad silver
MATERIALITET OCH TAKTILITET

Östra Sala Backe är Uppsalas nya stadsdel. Här växer en ny kvartersstad fram som länkar samman gamla Sala Backe med Årsta vilka tidigare separerats av en större kraftledningsgata.

Konstnären 2 sträcker sig längs med Fyrislundsgatan med ett välordnat stadsmässigt motiv. Arkitekturen är utformad för att vara väl läsbar på håll och i den snäva vinkel som blir för de som rör sig längs med Fyrislundsgatans långsträckta dragning. Samtidigt har mycket arbete lagts vid den mänskliga skalan och upplevelsen för den som rör sig i direkt närhet till fasaden. Stort fokus har lagts vid materialitet och materialbearbetning i form av mönstermurade tegelfasader och formgjuten betong.

Tegelfasadernas rutmönster fångar in och döljer på ett fint sätt de skarvar som uppstår vid prefabricering av fasadelement. Produktionsmetoden medger samtidigt nya möjligheter i mönstersättning vilket här nyttjats i fasadens speglar med en gles stående murning som ger fasaden både lätthet och karaktär. Den sinusgjutna sockelvåningen i mittenhuset lockar med sina mjuka vågor till att inte bara betrakta utan också vidröra huset. Omsorg har genomgående lagts vid detaljer som bearbetade fönsteromfattningar, elementmöten och entréer.

Materialitet och detaljomsorg följer med in även i den portik som går genom huset. Här förflyttar man sig snabbt från gatans brus till en lugn, grön gård mot vilken lägenheternas balkonger vänder sig i fint sydvästvänt läge. För de översta bostäderna erbjuds en fantastisk utsikt över Uppsalas karaktäristiska siluett med slottet och domkyrkan i huvudrollen.Nästa projekt ︎︎︎


ES-A Arkitekter AB
Storgatan 23C, Stockholm
info@es-a.s
Instagram / Linkedin