︎

MJÖLNAREN

Norrköping, 2018
HSB
Bostadsrätter, 69 st

Miljöbyggnad Silver
ETT SAMTIDA SVAR PÅ EN LÅNG HISTORIA

På en rivningstomt intill Norrköpings industrilandskap har vi ritat 69 lägenheter. Tre hus tar plats i den medeltida stadsplanen och möter där den äldre bebyggelsen. Strävan har varit att skapa moderna hus som visar respekt för den känsliga miljön och känns naturliga på platsen. Projektet utsågs till bästa HSB-projekt 2017-2018.

Projektets arkitektur är ett samtida svar på den historiska omgivningen. Inspiration till fönstersättning kommer från intilliggande Ståhlboms kvarn, ett befintligt torn har givit upphov till ett burspråk och det levande taklandskapet med takkupor mot gatan känns igen från flera äldre hus i området. Med moderna detaljer placeras husen i sin egen tid.

Längs Västgötegatan löper den längsta huskroppen. Genom en variation i höjd, sockel, putskulör och fönstersättning trapphusen emellan skapas en naturlig småskalighet anpassad till övriga hus på gatan. I markplan finns lokaler för caféer och restauranger och folklivet fortsätter upp mot ett nytt mindre torg. En kommunal park spänner genom området och omsluts av två nya gårdar och ljusare fasader. Rivningstomten som tidigare uppfattades som otrygg har med projektet omvandlats till en välkomnande plats som uppskattas av såväl boende som stadens övriga invånare och besökare.

I lägenheterna möter fina ljusinsläpp genom fönster ner till golv eller med låg bröstningshöjd, i de flesta fall från minst två vädersträck. Fina siktlinjer, rundgångar och charmiga takkupor är andra kvalitéer i som återfinns i många av bostäderna.

Nästa projekt ︎︎︎


E/S-A Arkitekter AB
Storgatan 23C, Stockholm
info@es-a.s
Instagram / Linkedin