E/S-A ARKITEKTER
Vi älskar bostäder


︎

TROLLBÄCKSPORTEN
Tyresö, 2016
Peab
Bostadsrätter, 25 st
FUNKTIONALISM VID DREVVIKEN

Med Drevviken som närmsta granne har vi ritat 25 lägenheter i natursköna och rofyllda Trollbäcken i Tyresö. Ambitionen i projektet har varit att skapa en trivsam miljö med anknytning till den närliggande naturen. Tanken är att byggnaden ska underordna sig skogen.

Huskropparna reser sig mellan tre till fem våningar och har nogsamt placerats i skogssluttningen strax intill den östra delen av välkända Gudöterrassen. Tillsammans bildar byggnaderna en skyddad gård med angränsande Gudö å i syd, Tegvägen i öst och Gudöterrassen i väst.

Bostadshuset består av tre sammansatta, terrassbyggda huskroppar med varsitt trapphus. Med förskjutningar i huskroppen skapas ett samspel med den sluttande topografin. Dessa hjälper även till att bryta upp volymen för att på så sätt skapa en lätthet och småskalighet. Ljusa kulörer och ett fåtal utvalda material ger byggnaden ett enhetligt och enkelt uttryck.

Lägenheterna är utformade med stora fönster och moderna lösningar, där kontakten mellan inne- och uterum har getts stor eftertanke. Samtliga lägenheter har balkong eller terrass med sol under både eftermiddag och kväll. Materialen i projektet har noga valts ut för att skapa en standard med taktila kvaliteter som bidrar till en funktionell vardag. De större våningarna är genomgående med fönster i flera väderstreck.

Nästa projekt ︎︎︎


ES-A Arkitekter AB
Storgatan 23C, Stockholm
info@es-a.s
Instagram / Linkedin