︎

VALLASTADEN

Linköping, 2017
Peab
Lägenheter, 71 st
Lokaler, 5 st
EN LIVFULL TRIO

I Vallastaden i Linköping har vi ritat tre hus med varierande uttryck. Planen föreskrev stor variation vilket husen möter både i form och material.

Utöver de tre husen mot gatan finns även ett radhus på gården samt ett felleshus tillhörande hela kvarteret - ett kombinerat växthus och föreningslokal.

Nästa projekt ︎︎︎