E/S-A ARKITEKTER
Vi älskar bostäder


︎

VALLGOSSEN
Kungsholmen, vilande koncept
Stockholms sjukhem
49 bostäder, trygghetsboende

Trästomme
NÄR ETT HEM BLIR EXTRA VIKTIGT

I över 150 år har Stockholms sjukhem varit verksamma på platsen vid Fridhemsplan i centrala Stockholm. När verksamheten nu utvidgas har vi skapat ett spännande möte mellan den klassiska kvartersstaden och en nyare stadsbebyggelse.

Områdets huvudbyggnad härstammar från 1800-talet men har byggts ut ett flertal gånger. När vi nu utvecklar ett modernt lägenhetsboende för seniorer, har den trygghet som platsens historia gett varit en utgångspunkt. Tillgång till gemensamma utrymmen med närhet till hjälpmedel och vård har varit centralt.

Trygghetsboende är en boendeform för människor som tillbringar mycket tid i hemmet. Vi har därför strävat efter att låta en känsla av ”hemma” prägla det privata såväl som det gemensamma. Boendet erbjuder flexibla möjligheter till social samvaro med delade måltids- och aktivitetsutrymmen.

Huset byggs med en stomme av massivträ. Materialet används genomgående och återkommer hela vägen ner på detaljnivå – interiört såväl som exteriört. Materialet skapar trivsamma och hälsosamma inomhusmiljöer med bra akustik och goda termiska egenskaper.

Vi har tagit fasta på de ursprungliga tankarna bakom stenstaden och låtit samverkan med omgivningen i fråga om skala och volym samt den täta integrationen mellan bostäder och verksamhet tydligt prägla platsen även fortsättningsvis. Som en del i att utveckla begreppet kvalitet har vi låtit integrera konst i delar av arkitekturen.

Projektet är vilande.

Nästa projekt ︎︎︎


ES-A Arkitekter AB
Storgatan 23C, Stockholm
info@es-a.s
Instagram / Linkedin