E/S-A ARKITEKTER
Vi älskar bostäder


︎

VEGA
Haninge
Stena Fastigheter
Hyresrätter,
185 + 146 st

Nominerat till Haninge arkitekturpris 2023
EN VÄLKOMNANDE VY

I anslutning till pendeltågsstationen i Vega i Haninge står två karaktärsfulla kvarter och välkomnar resenärerna till den nya stadsdelen. Mot spåren tar de för sig både i uttryck och kulör med sina gröna och blå fasader i puts och kakel. Längre in i kvarteren tonar färgskalan ner sig men materialen och detaljeringen följer med. Mot gården skapas gröna rum där växtligheten får bli en del av arkitekturen då den klättrar upp längs de spaljéer som sträcker sig längs fasaderna.

Husens form är i grunden klassisk men sadeltakens relativt kraftiga lutning skapar intressanta stadsvyer även på håll, från perrongen och från torget. Högst upp i ett av husen tronar en stor gemensam takterrass där de boende kan njuta av sol och utsikt över Södertörns vidsträckta skogar.

Mot gaturummet markeras många av sockelvåningarna med ett materialbyte till kakel som en del i det stadsmässiga utförandet. Generellt har stor vikt lagts på detaljer som fönsteromfattningar och materialmöten i hela kvarteren men givits extra omsorg där människor möts och vistas, så som invid torget.Nästa projekt ︎︎︎

ES-A Arkitekter AB
Storgatan 23C, Stockholm
info@es-a.s
Instagram / Linkedin