E/S-A ARKITEKTER
Vi älskar bostäder

.          ︎


FÖRSEGLET
Västerås, pågående
OOF Group
Bostadsrätter, 85 st
EN TYDLIG KARAKTÄR

Förseglet blir porten till Öster Mälarstrand - ett område i Västerås som utgörs av en blandning av äldre industribyggnader i tegel och nyare bostadsområden med stor variation i uttryck. Det höga huset har en tydlighet i struktur och material och bidrar på så vis med lugn och karaktär till sin omgivning. Fasaden är utformad för att kunna läsas på håll och samtidigt möta den mänskliga skalan när man kommer nära.

Gestaltningen bygger på ett rutsystem i ett strikt mönster med ramar där fönster och fönsterdörrar är centralt placerade i rutorna. Ramarna anpassas till byggmetoden – prefabricerade element med ingjutet tegel – genom att elementskarvarna underordnar sig och döljs i gestaltningen. Ramarna fångar in ljuset och genom ljus och skugga får fasaden en livfullhet och ett djup. Husets vridning, med hörn mot norr, ger goda förutsättningar för ljuset att falla på de rutmönstrade fasaderna.

Balkongernas regelbundna förskjutning mellan våningsplanen förstärker vertikaliteten och fasadens karakteristiska rutmönster framhävs. Dessutom förbättrar det ljusinsläppet i lägenheterna.

Även invändigt ger den regelbundna fönstersättningen karaktär. Många av lägenheterna har sällskapsytor över hörn där ljusinsläppens rytm blir tydlig. Genom att placera dörrar nära fasaden får ljuset utrymme att smita mellan rummen samtidigt som rytmen i fönstersättningen förstärks ytterligare.

Nästa projekt ︎︎︎
ES-A Arkitekter AB
Storgatan 23C, Stockholm
info@es-a.s
Instagram / Linkedin