E/S-A ARKITEKTER
Vi älskar bostäder


︎

SÖDRA KROPPKÄRR
Karlstad, pågående
Sonnelids Fastigheter
Radhus: 31 st

Vinst i markanvisningstävling
KL-trä
SAMSPEL MED FÄLT OCH SKOG

Vi har vunnit en markanvisningstävling i Karlstad tillsammans med Sonnelids Fastigheter! Projektet innefattar 31 radhus som vi kallar för Trädgårdshusen och Skogshusen.

Området består av två delområden med stor skillnad i karaktär: en skogbevuxen slänt och ett öppet, platt fält. I vårt förslag har de två delområdenas särdrag präglat husens utformning. Trädgårdshusen breder ut sig på det öppna fältet medan Skogshusen växer fram ur skogsbrynet.

Trots att Skogshusen och Trädgårdshusen varierar i utformning så delar de några grundläggande kvalitéer, exempelvis den generösa rumshöjden på nästan 3 meter i entréplanet som ger ljus och rymd. Både Trädgårdshusen och Skogshusen får dessutom fina takterrasser och kommer att byggas i KL-trä.

På det öppna fältet kommer Trädgårdshusen att stå. Omkring dem skapas rumsligheter: den privata trädgården där de boende får sin egen oas, takterrasserna med den sadeltaksformade pergolan och parkrummet med Lugna gatan som slingrar sig fram mellan träden. Lugna gatan blir de boendes gemensamma gård med plats för lek, spring mellan husen och gårdsfester.

Skogshusen ligger precis intill Trollkoneberget och får skogen som fond och trädgård. Husens fasad får en panelsättning som för tankarna till en kotte och en kulör som smälter in i den intilliggande skogens färgschema.

En takterrass kan fylla många funktioner. Det kan vara en lugn plats att avnjuta morgonkaffet på, ett odlingsparadis för den med gröna fingrar eller en middagsplats under ljumna sommarkvällar. I södra Kroppkärr får alla radhus varsin privat takterrass. Trädgårdshusens takterrasser fångar en milsvid utsikt och solen i samtliga väderstreck. Det gör att de boende får uppleva en öppenhet på sina takterrasser, samtidigt som den sadeltaksformade pergolan ramar in utrymmet. Skogshusens takterrasser ger i stället de boende möjlighet att komma upp bland trädtopparna för avskildhet och närhet till naturen.

Nästa projekt ︎︎︎

ES-A Arkitekter AB
Storgatan 23C, Stockholm
info@es-a.s
Instagram / Linkedin