︎

MARTIN LUTHERS KYRKA

HALMSTAD, 1970
Svenska Kyrkan

Vinst i arkitekttävling  1965
FRÅN ARKIVET - ETT TIDLÖST BARN AV SIN TID

Martin Luthers kyrka i Halmstad är ett av kontorets klassiska projekt. Den är resultatet av en vinst i en arkitekttävling 1965 och den fantastiska modellen i rostfritt stål sitter fortfarande uppe på vårt kontor i Vasastan.

Katarina Juvander skriver i boken Martin Luthers Kyrka:
“När arkitekter Bertil Engstrand och Hans Speek 1965 ritade Martin Luthers kyrka var världen på väg mot månen. Kyrkan de ritade är ett tydligt uttryck för den tiden, den skulle inte kunna ha varit ritad någon annan gång än just på 1960-talet. En tid av framtidstro, tekniska framsteg och ny materialkännedom, som de tog tillvara och använde för att rita en modern kyrka för en modern tid. Samtidigt är den tidlös. Martin Luthers kyrka låter sig inte sorteras in i någon av arkitekturens ismer. (...) Fast förankrad i historien, översatt till moderna behov och ritad utifrån noga genomtänkta idéer om närhet och dialog, är Martin Luthers kyrka så mycket mer än en fritt svävande önskan att bara göra någonting annorlunda.”

Nästa projekt ︎︎︎


E/S-A Arkitekter AB
Storgatan 23C, Stockholm
info@es-a.s
Instagram / Linkedin